Mateřská škola Kytička, Milevsko - Vítejte na stránkách mateřské školy Kytička v Milevsku
[mc4wp_form]

Doprovodné programy mateřské školy Kytička

Povídálek v mateřské škole Kytička

Logopedická prevence v mateřské škole je soustavně zajišťována i učitelkami na jednotlivých třídách. Projekt Povídálek je součástí TVP každé třídy.  Paní učitelky se cíleně v této oblasti  vzdělávají, všechny učitelky absolvovaly vzdělávací kurz „Primární logopedická prevence“ v rozsahu 60 hodin.

EVVO v mateřské škole Kytička

Projekty zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Neplač, muchomůrko

Seznamujeme se s blízkým i vzdálenějším okolím mateřské školy, která se nachází poblíž lesa. V rámci procházek se vypravíme do lesa, projdeme Vlastivědnou stezku okolo rybníka Pytlák. Dozvídáme se, že v lese je spousta stromů, rostlin, zvířat, ptáků…

Průvodcem nám je kniha Daisy Mrázkové „Neplač, muchomůrko“,  vyprávějící o malé holčičce Kateřině, která bydlí se svými rodiči v hájovně a toulá se bezstarostně lesem okouzlena vším, co v lese žije a roste. Holčička při svých toulkách po lese zažívá mnohá dobrodružství se zvířátky i s mnoha dalšími živými i neživými „obyvateli“ lesa.

Školní zahrada v přírodním stylu – prostor pro každodenní pozorování a aktivní spolupráci

– domeček a krmítko pro veverku, hmyzí hotel, broukoviště, beruškoviště, motýlí louka s motýlími keři

– vzrostlé jehličnaté  a listnaté stromy, ovocné keře (borůvka, ostružina, rybíz červený, rybíz bílý, angrešt, kivi), lesní a zahradní jahody, ozdobné trávy, pěstování dýní (předpěstování sazeniček s dětmi ve třídách), salátu pro oblovky žravé

 

 

 

Mezigenerační setkávání "MEZI NÁMI" v mateřské škole Kytička

V programu POVÍDEJ se propojujeme dva světy – svět seniorů z DPS a svět dětí z mateřské školy. Při pravidelných setkáváních pod záštitou Mezi námi, o.p.s. vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.

Vláček Předškoláček v mateřské škole Kytička

S Vláčkem Předškoláčkem se připravujeme k nástupu do první třídy ZŠ

Upevňujeme znalosti, dovednosti a návyky:

  • pravou a levou stranu
  • poznáváme a správně pojmenujeme geometrické tvary
  • procvičujeme a upevňujeme správnou výslovnost hlásek
  • hledáme hlásku na začátku svého jména
  • upevňujeme správný úchop tužky při psaní
  • umíme se představit, známe svoje bydliště
  • známe roční doby, měsíce jdoucí po sobě, dny v týdnu
  • rozeznáme co je písmenko a co číslice
  • umíme pojmenovat prsty na rukou

Narovnáme záda, záda budou ráda.
A co žáci prvňáci, co teď máme na práci?
Sešit mírně nakloníme a rovně se posadíme.
Levá, pravá, z rukou stříška, schová se tam pampeliška.
A co hlava, kam ji dáš? Hlavu pěkně narovnáš.
Nohy opři do podlahy, ať máš čisté rovné tahy.
A s lehkostí motýlí, písmenka jsou za chvíli.

Vstupem dítěte do základní školy se mění dosavadní způsob života dítěte i celé rodiny. Našim cílem je, aby byly děti na tuto změnu dobře připravené a tato změna byla radostná. Vláček Předškoláček přiveze dětem nabídku vzdělávacích činností, při kterých bude rozvíjena sluchová a zraková percepce, důraz bude kladen na rozvoj grafomotoriky. Formou her se budou děti učit pozornosti a soustředění…

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Zrání dítěte je nerovnoměrné. Každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

Výchovné a vzdělávací předpoklady:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Plaváček v mateřské škole Kytička

Plaváček – předplavecký výcvik v 10 lekcích

Předplavecký výcvik je určen pro nejstarší děti, tedy děti ve třídě Pampelišek. K výuce budeme dojíždět doplaveckého bazénu v Písku.  Pomocí nejrůznějších plaveckých pomůcek se se děti naučí rozvíjet základní plavecké dovednosti, případně rozvíjet techniku dalších plaveckých způsobů.

Za bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výuce plavání odpovídají učitelky mateřské školy!

Veselá bruslička v mateřské škole Kytička

Seznamování a osvojování si správné techniky bruslení v deseti lekcích pod vedením zkušených trenérů HC ZVVZ 2010.

 

© 2024 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign