Mateřská škola Kytička, Milevsko - Vítejte na stránkách mateřské školy Kytička v Milevsku
[mc4wp_form]

Naše aktivity mateřské školy Kytička

Plánované akce a aktivity ve školním roce 2021/2022 (pokud nám epidemiologická situace dovolí…)

 • mezigenerační setkávání – https://www.mezi-nami.cz/
 • projekt Sokola-„Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • účast na Sportovních hrách pořádaných Městem Milevsko
 • pravidelné návštěvy Městské knihovny; projekt „Knihožrout“
 • návštěvy Milevského muzea a Premonstrátského kláštera v Milevsku
 • návštěvy Prácheňského muzea v Písku
 • veřejná vystoupení v Domě s pečovatelskou službou
 • vystoupení pro rodiče a přátele školy
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • spolupráce se ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou
 • návštěvy písecké Sladovny – probíhajících výstav, interaktivních výstav,  i stálé expozice ilustrátorů pro děti
 • využívání dopravního hřiště k dopravní výchově
 • plavecký výcvik v plaveckém bazénu Písek: leden – duben 2022 (kromě jarních a velikonočních prázdnin)
 • bruslení pod vedením trenérů HC Milevsko 2010
 • další spolupráci s MŠ Pastelka v Milevsku, 13.MŠ v Písku (vzájemné návštěvy, předávání zkušeností, navazování nových dětských přátelství…)
 • se základními školami v Milevsku, DDM
 • spolupráce s rodiči – projekt “Školní zahrada společně”;
 • projekty OP JAK
 • tematicky zaměřené školní výlety – EVVO
 • Mobilní planetárium; Planetárium České Budějovice

Projekty, do kterých se Mateřská škola Kytička zapojila:

Mezigenerační setkávání pod záštitou Mezi námi, o. p. s. – https://www.mezi-nami.cz/

MŠ Kytička je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu MRKVIČKA. Více informací na stránkách: http://www.pavucina-sev.cz/

Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky                                                                                                                              projekt je určený pro děti od 3 do 6 let pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR), v jehož rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání, setkávají se i s netradičními aktivitami. Více na: https://www.sesokolemdozivota.cz/

Celé Česko čte dětem
Naše MŠ se zapojila do tohoto projektu již v roce 2014. Každodenním čtením dětských knih se podílíme na rozvíjení představivosti, soustředění, rozvoji slovní zásoby, psychickém rozvoji dítěte a dobré náladě. Více o tomto projektu naleznete na: www.celeceskoctedetem.cz

Světluška
Je dlouhodobý projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Díky projektovému dni, si děti prostřednictvím různých aktivit a úkolů mohou vyzkoušet svět bez denního světla. Zakoupením tykadélek, magnetek nebo drobných předmětů v jednotlivých třídách mohou pomoci i rodiče a další dospělí. Další informace najdete na: www.svetluska.centrum.cz

Zdravá Pětka
Prostřednictvím programů Zdravé Pětky motivujeme děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a životního stylu. Během školního roku  nás navštěvuje lektorka s interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali znalosti, jak správně jíst a co je zdravá výživa. Vždy se těšíme se na další návštěvu! Více na: www.zdrava5.cz

Fíha Dýha
Díky vzniklému projektu Fíha Dýha naše děti v mateřské škole dostaly zdarma krabici vzorků s několika druhy dýhy. Učíme se tak společně pracovat s přírodním materiálem, poznávat jeho kvalitu a rozmanitost. Dýhovaný materiál pak využíváme k různým rukodělným a výtvarným činnostem. Děkujeme.
Více na: www.fihadyha.cz

 

© 2024 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign