Mateřská škola Kytička, Milevsko - Vítejte na stránkách mateřské školy Kytička v Milevsku
[mc4wp_form]

Organizace vzdělávání mateřské školy Kytička

Úplata za předškolní vzdělávání – platnost od 1.9.2023

Vzdělávání v mateřské škole se řídí Školním vzdělávacím programem “Poznáváme svět s Kytičkou”. Děti jsou vzdělávány ve třech třídách. Ve třídě Pampelišek se od 1.září 2022 vzdělává 28 dětí, ve třídě Zvonečků 24 dětí a ve třídě Sedmikrásek 20 dětí.

Denní režim v MŠ:

  • 6.30 – 8.30 příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, hry, spontánní činnosti, zájmové aktivity
  • 8.30 – 9.45 tělovýchovné činnosti, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu s RVP PV
  • 9.45 – 11.30 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
  • 11.30 – 12.00 oběd a osobní hygiena dětí
  • 12.00 – 13.45 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální činnosti (práce s dětmi s nižší potřebou spánku)
  • 14.00 – 16.30 spontánní činnosti a pohybové aktivity, hry, řízené zájmové činnosti a aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

V rámci „pitného režimu“ mají děti po celý den v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje ….), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.

Děti mají přístup k nápojům v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

© 2024 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign