Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 07.05.2024 v době od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu si vezměte rodný list dítěte a OP zákonného zástupce k ověření údajů, potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte (neplatí pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání). Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu (bližší informace viz AKTUALITY). V případě zájmu si můžete přijít ještě před vlastním zápisem mateřskou školu prohlédnout – termín Dne otevřených dveří bude zveřejněn do konce měsíce března.

Těšíme se na viděnou.