Informace ke stávce konané dne 27.11.2023

Vážení rodiče,
s ohledem na vyhlášenou plánovanou stávku v pondělí 27. listopadu vás chceme informovat, že zaměstnanci MŠ Kytička Milevsko se ke stávce nepřipojí a provoz MŠ bude zachován v obvyklém rozsahu. Důvod stávky ale naprosto chápeme a rozumíme svým stávkujícím kolegům, že chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s plánovanými změnami ve školství.
Důvod stávky rozhodně nevnímáme jako boj za vyšší platy učitelů, ale za to, aby plánovaná úsporná opatření nesnížila kvalitu vzdělávání na všech jeho stupních. Snižování úvazků nebo dokonce propouštění provozních zaměstnanců (mj. s platy výrazně podprůměrnými) by ohrozilo samotný provoz i naší mateřské školy, snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých v posledních letech spíše přibývá.
Vize MŠ Kytička Milevsko: „SPOLEČNĚ VÍC DOKÁŽEME“ znamená, že společně budujeme bezpečné, vstřícné a příznivé prostředí pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí a zaměstnanců, respektující jejich oprávněné potřeby. Díky celkovému snižování výdajů na vzdělávání se může ve svém důsledku stát, že efektivní vzdělávání, které děti dobře a kvalitně připraví pro další život, se stane pouhou utopií. A to určitě nikdo z nás nechce!
Zaměstnanci MŠ Kytička Milevsko