Dobrodružně naučná stezka pro celou rodinu aneb Vítejte v lese, kamarádi

Sejdeme se 24.10. v 16:00 u rybníku Pytlák; bude připravena poznávací stezka pro rodiče s dětmi, o délce max. 1,5 km; na stezce bude potřeba plnit úkoly, poznávat přírodniny, pamatovat si a zapojovat různé smysly. Po stezce bude následovat společné opékání špekáčků (špekáčky každý vlastní), zároveň proběhne krátké povídání o lese pro rodiče. Úspěšné projití stezky bude odměněno.

Těšíme se na viděnou.