Mateřská škola Kytička, Milevsko - Vítejte na stránkách mateřské školy Kytička v Milevsku
[mc4wp_form]

Úplata za předškolní vzdělávání – platnost od 1.9.2023

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní za vzdělávání v Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek 400,- Kč měsíčně.

Způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání:

  • svolením k inkasu v kterékoliv bance na čísla účtů: 0643193379/0800

Úplata je splatná do 15.dne následujícího měsíce.

Předškolní vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
d) fyzická osoba, která pečuje a z důvodu péče pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

Úplata za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin (červenec – srpen) je stanoveno školné poměrnou částí podle  počtu dní, kdy je mateřská škola v provozu. Děti, které v době prázdnin mateřskou školu nenavštěvují vůbec, platí polovinu stanovené částky.

 

Zpět

© 2024 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign