Vycházka k rybníku

Že máme v Kytičce rádi přírodu a všechno živé, je patrné nejen z vlastního názvu školy, ale hlavně ze všech vzdělávacích aktivit, které s dětmi v mateřské škole děláme. Využíváme všech možností, které se nám nabízejí. Jednou z nich jsou vycházky do bližšího či vzdálenějšího okolí. Jednou z lokalit, která se nám nabízí je Suchanův rybník, kde mohou děti pozorovat, kdo všechno v rybníce či u rybníka žije, co kolem roste, přítok a odtok…prostě všechno to, co naše zvídálky zajímá.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8