Máme rádi zvířata

Státní veterinární správa (SVS) připravila pro děti v mateřských školách vzdělávací projekt s názvem Máme rádi zvířata, jehož primárním cílem je formovat u dětí kladný vztah ke zvířatům a předat jim zábavnou a hravou formou základní informace o zvířatech nejen hospodářských, ale také volně žijících i chovaných v domácnosti.
Účast v projektu, finančně podpořeného Ministerstvem zemědělství, je pro MŠ zcela zdarma. Mezi přihlášenými  byla vybrána i Mateřská škola Kytička a ve čtvrtek 19. 10. 2017 nás navštívila MVDr. Olga Janouchová ze SVS Písek. Zhruba hodinové povídání a prezentace byla krásným a příjemným zpestřením  a děti si kromě dárků odnesly i mnoho užitečných poznatků. Je důležité si uvědomit, že vlastnictví zvířete je také morálním závazkem a nese s sebou určité povinnosti. Zvířata jsou živá stvoření a je třeba se k nim podle toho chovat!

V naší mateřské škole vedeme děti k zodpovědnosti už od útlého věku. Ve všech třídách jsou akvária s rybičkami, ve třídě Pampelišek děti spolu s p. učitelkami navíc pečují i o pakobylky a strašilky.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9