Zápisy do 1. tříd základních škol v Milevsku

Zápis do 1. tříd základních škol v Milevsku
Termín zápisu pro školní rok 2022/2023 se uskuteční:
8. dubna 2022 od 14 do 17 hodin
9. dubna 2022 od 9 do 11 hodin
Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, dále děti narozené před dnem 1. září 2015, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují.
K zápisu je nutno přinést:
"</prodný list dítěte
"</p