Zápis do mateřské školy

V úterý 7. 5. 2019 se bude konat zápis do MŠ Kytička v Milevsku. S sebou k zápisu zákonní zástupci přinesou svůj OP, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo předepsanému očkování a je k přijetí do MŠ způsobilé. Přihlášku si mohou rodiče stáhnout na www.mtskyticka.cz v sekci Tiskopisy nebo si ji vyzvednou v MŠ kdykokoliv v době od 6.30 do 16.30 hod. Do Mateřské školy Kytička mohou být přijaty i děti z jiné spádové oblasti.

Od 3. 4. 2019 až do dne zápisu bude každý týden vždy ve středu od 14.30 do 15.30 hod. MŠ otevřena všem zájemcům o předškolní vzdělávání v naší MŠ. V této době si mohou zájemci mateřskou školu prohlédnout a vyptat se na všechno, co je bude ohledně přijímání či vzdělávání dětí zajímat.