Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Ve čtvrtek 3. května 2018 v době od 13,00 do 16,30 hod. se uskuteční v Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou spolu s Evidenčním listem dítěte vyzvednout v mateřské škole, popřípadě ji stáhnout na webových stránkách školy – www.mtskyticka.cz.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a vyplněný a potvrzený evidenční list dětským lékařem.

Ve dnech  5.4., 12.4., 19.4. a 26.4.2018 v době od 15,00 do 16,00 hod. se mohou rodiče seznámit s prostředím mateřské školy, organizací vzdělávání v MŠ i Školním vzdělávacím programem a při té příležitosti si mohou potřebné dokumenty vyzvednout.