Zápis do Mateřské školy Kytička

Ve čtvrtek 5. května 2022 v době od 13.00 do 16.30 hod. proběhne v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023. S sebou přinese zákonný zástupce rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a evidenční list s potvrzením dětské lékařky o očkování dítěte. Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty, případně je můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo ve třídě Pampelišky.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 16. června 2022 od 13.00 do 16.30 hod.
Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 16 червня 2022 року з 13.00 до 16.30 год.

1