Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávaní pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude zákonnému zástupci vydáno ředitelkou školy na vyžádání. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte písemně.

Pro rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání se bude konat informativní schůzka v pondělí 24. srpna 2020 od 15.00 hod. ve třídě Pampeišky.

Případné dotazy zodpovíme telefonicky na čísle tf. 736 243 383 nebo na ms.kyticka@volny.cz.

rozhodnutí_o_prijeti_20200001rozhodnutí_o_prijeti_20200002