Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Mateřská škola Kytička Milevsko bude uzavřena v době od 8. 7.  – 19. 7. 2019 a v době od 5. 8. do 23. 8. 2019.

Pro děti z uzavřených MŠ v Milevsku zajišťuje provoz v červenci Mateřská škola Klubíčko v ulici B. Němcové a v srpnu Mateřská škola Pastelka. Žádost o umístění dětí v jiné mateřské škole podávají rodiče osobně nejpozději do 17. května. K žádosti přiloží okopírovaný evidenční list a pověření osoby k vyzvedávání dítěte (okopírované dokumenty si rodiče vyžádají u učitelky ve své kmenové třídě).