Uzavření Mateřské školy Kytička v době letních prázdnin

Mateřská škola Kytička bude v době letních prázdnin uzavřena po dobu 6 týdnů, a to od 13. 7. do 21. 8. 2020.

V době uzavření MŠ bude zajištěno umístění dětí v ostatních milevských mateřských školách, a to:

13. 7. – 17. 7. 2020 – MŠ Pastelka

20. 7. – 31. 7. 2020 – MŠ Klubíčko

 3. 8. – 21. 8. 2020 – MŠ Sluníčko

Rodiče, kteří budou chtít dítě přihlásit o prázdninách do jiné MŠ, požádají o kopii evidenčního listu dítěte a spolu s žádostí o umístění zanesou obojí do dané MŠ, a to  nejpozději do 15. května!!!