Uzavření Mateřské školy Kytička Milevsko v době hlavních prázdnin

Mateřská škola Kytička bude uzavřena v době od 1. 7.  do 3. 8. 2018.

V době od 2. 7. do 20. 7. 2018 bude pro děti zajištěno umístění v MŠ Sluníčko v Jeřábkově ulici.

V době od 23. 7. do 3. 8. 2018 bude pro děti zajištěno umístění v MŠ Pastelka v ulici J. Mařánka.

 

Termín podání přihlášky do MŠ Sluníčko a MŠ Pastelka je 18. května 2018!!!

K přihlášce je nutné doložit kopii evidenčního listu, kterou si vyžádáte u ředitelky, popřípadě u učitelky ve své třídě.