!!! Upozornění pro rodiče !!!

Ze zasedání krizového štábu města Milevska, které se konalo 14. října 2020 za účasti vedení města a ředitelů základních a mateřských škol, vyplynulo následující prohlášení.
Vzhledem k aktuální situaci vyzýváme rodiče dětí navštěvujících mateřské školy v Milevsku, aby přerušili jejich docházku v případech, kdy bude někdo z rodiny v karanténě nebo budou mít děti jakékoliv zdravotní problémy (rýma, kašel, teplota, zvracení atd.).
Zároveň oznamujeme, že ve dnech 29. a 30. října 2020 budou mateřské školy uzavřeny.