Úplata za předškolní vzdělávání za období uzavření MŠ

Z důvodu uzavření provozu školy od 16. 3. do 24. 5. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání snížena v měsíci březnu na poměrnou část – tj. 136,- Kč. Vzniklý přeplatek 164,- Kč bude vrácen v měsíci červnu snížením úplaty za měsíc červen na 136,- Kč. Úplata za měsíc duben a květen 2020 se nehradí.

Vzhledem k tomu, že provoz mateřské školy nebude v době hlavních prázdnin přerušen, bude úplata za předškolní vzdělávání ve výši 300,- Kč jako v běžném školním roce. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet.