Úplata za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v červenci a srpnu školního roku 2021/2022

V souladu s § 6 odst. 5 Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin takto:

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci je stanovena na:           222,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci srpnu je stanovena na:                   0,- Kč

Děti, které v době prázdnin mateřskou školu nenavštěvují, platí polovinu stanovené částky, tj.  111,- Kč v měsíci červenci

Děti z ostatních milevských mateřských škol, které jsou přihlášené k docházce do Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek v době uzavření kmenových mateřských škol, zaplatí úplatu za předškolní vzdělávání v hotovosti první den při nástupu do MŠ.