Testování antigenními testy v MŠ od 3. 5. 2021

Na základě novely Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve školách, s účinností od 3. 5. 2021, se oproti současnosti mění následující:

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo testování s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v mateřské škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do MŠ. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.