Tematické setkání s Mgr. Hanou Otevřelovou – workshop pro rodiče s dětmi

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Srdečně zveme rodiče na odborně zaměřené tematické setkání s rodiči a Mgr. Hanou Otevřelovou – rodinným terapeutem a speciálním pedagogem., zabývajícím se speciálně –pedagogickým poradenstvím a rodinnou terapií, které se bude konat ve třídě Pampelišky ve čtvrtek 31. března od 15.00 hod.

Téma setkání: „Jak připravit předškoláka“  – workshop rodičů s dětmi

– Je moje dítě připravené na základní školu?
– Možnosti a způsoby přípravy dítěte na školu, co dopilovat?

Cílem tohoto setkání je poskytnout rodičům odborné informace a odpovědi týkající se školní zralosti dítěte, zvládnutí přechodu z mateřské do základní školy a všech požadavků, které budou na děti kladeny.

Občerstvení zajištěno.