Stravování v MŠ ve dnech 9. 7., 14. 7. a 21. 7. 2020

Vedoucí Školní jídelny MŠ Klubíčko informuje zákonné zástupce dětí docházejících do MŠ ve dnech  9. 7., 14. 7. a 21. 7. 2020 do mateřské školy, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie do MŠ Klubíčko, budou mít děti k obědu plněnou bagetu nebo sendvič a zeleninový salát.

https://www.milevsko-mesto.cz/mestsky-urad/obcan-a-urad/preruseni-dodavek-energii