Stavitelé města a malí architekti -projektové dny v MŠ

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz

V úterý 16. 6. 2020 a ve středu 17. 6. 2020 se konečně zrealizovaly v Mateřské škole Kytička naplánované (a díky koronaviru odložené) projektové dny v MŠ s Malou technickou univerzitou (MTU). Projektové dny se uskutečnily v rámci Šablon II, konkrétně MŠ Kytička II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011765).
Cílem projektu „Stavitel města“ a „Malý architekt“ bylo na základě přirozené hravosti a poznávání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Děti byly nadšené a projekty se líbily i pedagogům, pro které jsou inspirací pro vlastní práci.
Fotografie najdete v galerii a všechny pak na https://www.rajce.idnes.cz/ – mtskyticka