Setkání zástupců ZŠ a rodičů budoucích školáků

Ve středu 9. března 2022 od 15.15 hod. se uskuteční ve třídě Pampelišky setkání se zástupci 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, v úterý 15. března od 15.15 hod. se stejné setkání uskuteční se zástupci 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko.

Na obou setkáních se zákonní zástupci seznámí s organizací zápisu do 1. tříd základní školy, organizací vzdělávání a další potřebné informace o samotných školách.