Rozhodnutí o ne/přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kytička Milevsko

Vážení rodiče, vzhledem k tomu že Rada Města Milevska nerozhodla o povolení či nepovolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídě, bude dodržena 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno po rozhodnutí RMM, nejpozději do 15. 6. 2020.
O výjimku z nejvyššího počtu dětí se ředitelka školy rozhodla požádat z důvodu přijímání dětí, které do 31. 08. 2020 nedovrší věku 3 let. Podle § 2 odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění platném od 1. 9. 2020 se za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti.

Případné dotazy zodpovím na tf. 736 243 383 nebo na mailu ms.kyticka@volny.cz.

Bc. Marcela Brčková, DiS.