Projekt Kytička Milevsko

Mateřská škola Kytička škola Milevsko se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dvouletý projekt Kytička Milevsko se rozběhl 1. ledna 2017 a kromě osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů MŠ, specifiky práce pedagogů s dvouletými dětmi a individualizace vzdělávání v MŠ,  mateřská škola organizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Příjemně nás překvapila nejen účast na těchto setkáváních, ale hlavně zájem a aktivita rodičů. Inspirací při hledání  témat jsou osobní zkušenosti a někdy i obavy rodičů, profesní zkušenosti pedagogů, ale i problémy školství a dnešní společnosti všeobecně. V období dubna až června proběhla setkání zaměřená na „Připravenost dítěte na vstup do ZŠ“ s Mgr. Hanou Mahdalovou, „Jak s dětmi mluvit o sexualitě“ s Mgr. Radkou Brabcovou  a „Varovné signály šikany v MŠ“ s Ing. Monikou Pýchovou, na podzim už připravujeme další zajímavá setkávání a věříme, že budou stejně inspirativní a úspěšná.

IMG_20170607_151436