Přerušení provozu MŠ o prázdninách

V době letních prázdnin bude Mateřská škola Kytička uzavřena v době od 25. 7. do 26. 8. 2022.

V době uzavření MŠ budou zajišťovat provoz mateřské školy:

Sluníčko v době od 25. 7. do 5. 8. 2022 a Klubíčko v době od 8.8. do 26. 8. 2022.

Přihlášky k prázdninové docházce do MŠ Sluníčko a Klubíčko je z provozních důvodů nutné odevzdat nejpozději do 20. 5. 2022 ředitelce MŠ Kytička, která je předá zmíněným mateřským školám.