Přerušení provozu mateřské školy v době od 1.3. do 11.4.2021

AKTUÁLNĚ!!!

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE PRODLOUŽENO DO 11. 04. 2021!!!

 

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole v době od 1.3. do 21.3. 2021. Provoz mateřské školy bude po stanovenou dobu přerušen.

Děti s povinností předškolního vzdělávání budou distančně vzdělávány. Informace o formě a podmínkách distanční výuky budou rozeslány na emaily zákonných zástupců. Distanční výuka bude poskytnuta i mladším dětem, pro ně však není povinná.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o uzavření mateřské školy. Informace o ošetřovném získáte na níže uvedeném odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

V souladu s § 6, odst. 5 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu snížena podle délky uzavření mateřské školy a bude splatná k 25. březnu 2021. O stanovené výši budeme informovat na webových stránkách MŠ, případně osobně po znovuotevření MŠ.