Přednáška Mgr. Hany Otevřelové na téma Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

V pondělí 16. dubna se již potřetí setkáme s Mgr. Hanou Otevřelovou, specální pedagožkou, která se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Ve svých přednáškách propojuje teoretické znalosti s návodnými ukázkami z praxe, kdy se vzájemně prolíná speciálně pedagogický přístup s terapeutickým. Nastavení limitů ve výchově dětí je základním předpokladem úspěchu k tomu, aby děti byly spokojené, úspěšné a cítily se v bezpečí.

Těšíme se na viděnou v 16.00 hod. ve třídě Pampelišky.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd