Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče, po domluvě a schválení ředitelkami milevských mateřských škol, zveřejňuji rozpis prázdninového provozu. V době uzavření MŠ Kytička bude zajištěno umístění dítěte v mateřské škole dle níže uvedeného rozpisu. V případě zájmu o umístění dítěte v jiné MŠ, vyžádejte si u p. učitelek Žádost o umístění dítěte na dobu určitou k vyplnění a odevzdejte ji nejpozději do 24. května ve své třídě. Žádosti budou předány i s ostatními okopírovanými dokumenty ředitelkám mateřských škol uvedených na žádostech. Upozorňuji, že v případě naplnění kapacity dané MŠ, bude postupováno podle kritérií stanovených příslušnou mateřskou školou.
Marcela Brčková

prazdninovy_prov_ms