Pravidla provozu MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, abychom zabránili případnému šíření nákazy koronaviru v prostorách naší mateřské školy, žádáme Vás o dodržování následujících pravidel:

1. Pro minimalizaci pohybu osob v prostorách MŠ bude dítě předáno pedagogickému pracovníkovi, který jej po zazvonění na zvonek příslušné třídy vyzvedne u dveří.

2. Zákonný zástupce odevzdá první den po příchodu do MŠ podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a neexistenci příznaků infekčního onemocnění COVID-19 a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

3. Pokud bude dítě vykazovat známky infekčního onemocnění, bude informován zákonný zástupce, který je povinen neodkladně dítě vyzvednout. V případě, že dítě trpí alergií, je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením od lékaře.

4. Do MŠ se nesmí nosit hračky, potraviny, ani sladkosti. Prosíme, nenoste pyžamo, ručníky, ani kartáčky na zuby.

5. Prosíme o přinesení podepsané láhve na pití (ráno přinést plnou, přes den budeme podle potřeby doplňovat) a podepsané igelitové tašky pro uskladnění znečištěných věcí.

6. Pro pohyb rodičů v areálu MŠ (školní zahrada, atrium před vstupem do budovy) platí obecná pravidla nařízena vládou ČR. Prosíme, po vyzvednutí dítěte se již dále nezdržujte v areálu MŠ.

7. Pokud budete mít možnost vyzvednout dítě po obědě, usnadníte nám zorganizovat odpolední odpočinek dětí tak, aby byl dodržen větší rozestup lehátek.

8. V případě akutního onemocnění, či nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné odhlásit stravu na daný den nejpozději do 7:30. V případě neodhlášení, nebude možné oběd vyzvednout.

Plakat_Coronavirus_PMeduca