Pravidla provozu MŠ od 1. září 2021

Pravidla provozu v souladu s Doporučením ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

  • děti v mateřské škole se netestují
  • děti a pedagogičtí pracovníci nenosí ochranu dýchacích cest
  • zákonní zástupci jsou povinni zaktualizovat kontakty 
  • do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby (nemocné děti musí zůstat doma!!!)
  • omezený pohyb rodičů v prostorách školy – do šatny vstupuje pouze jedna osoba s ochranou dýchacích cest (respirátorem)
  • nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy (v současné chvíli platí výjimka z testování pro osoby do dovršení 6 let věku, ať už se vrací ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19)

Důležité odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/