Organizace školního roku 2019/2020

Úřední hodiny ředitelky MŠ

Pondělí – sudý týden: 13,00 – 15,00 hod.            lichý týden: 8,00 – 10,00 hod.

Konzultace lze domluvit i individuálně na tf. 736 243 383.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019, provoz bude zahájen podle zájmu rodičů.
O jarních prázdninách, které připadají v letošním školním roce na týden od 9. 3. do 15. 3. 2020, bude upraven provoz podle potřeby rodičů dětí.

Mateřská škola Kytička bude v době letních prázdnin uzavřena po dobu 5 týdnů. 

Pro děti z uzavřených MŠ v Milevsku zajistí provoz zbývající mateřské školy. Žádost o umístění dětí v jiné mateřské škole budou podávat rodiče osobně, a to nejpozději do 15. května. K žádosti přiloží okopírovaný evidenční list a pověření osoby k vyzvedávání dítěte (okopírované dokumenty si rodiče vyžádají u učitelky ve své kmenové třídě). Informace o uzavření MŠ Kytička budou upřesněny nejpozději do 31. 3. 2020.