Organizace školního roku 2018/2019

Úřední hodiny ředitelky MŠ

Pondělí – sudý týden: 13,00 – 15,00 hod.            lichý týden: 8,00 – 10,00 hod.

Konzultace lze domluvit i individuálně na tf. 736 243 383.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Provoz mateřské školy začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
O jarních prázdninách, které připadají v letošním školním roce na týden od 4. 3. do 10. 3. 2019, bude upraven provoz podle potřeby rodičů dětí.