Organizace školního roku 2018/2019

Úřední hodiny ředitelky MŠ

Pondělí – sudý týden: 13,00 – 15,00 hod.            lichý týden: 8,00 – 10,00 hod.

Konzultace lze domluvit i individuálně na tf. 736 243 383.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Provoz mateřské školy začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
O jarních prázdninách, které připadají v letošním školním roce na týden od 4. 3. do 10. 3. 2019, bude upraven provoz podle potřeby rodičů dětí.

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin v době od 8. 7.  – 19. 7. 2019 a v době od 5. 8. do 23. 8. 2019.

Pro děti z uzavřených MŠ v Milevsku zajišťuje provoz v červenci Mateřská škola Klubíčko v ulici B. Němcové a v srpnu Mateřská škola Pastelka. Žádost o umístění dětí v jiné mateřské škole podávají rodiče osobně nejpozději do 17. května. K žádosti přiloží okopírovaný evidenční list a pověření osoby k vyzvedávání dítěte (okopírované dokumenty si rodiče vyžádají u učitelky ve své kmenové třídě).