Organizace konce školního roku 2019/2020 – provoz MŠ

Provoz Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek bude na základě rozhodnutí zřizovatele – Města Milevska obnoven 25. května 2020. Po dobu trvání potřeby epidemiologických opatření bude nutné dodržovat níže uvedená opatření. Zvažte všechny faktory, zejména to, zda dítě nepatří do rizikové skupiny (str. 4 přiloženého dokumentu). Zákonní zástupci budou povinni předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o tom, že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory. Tiskopis Čestného prohlášení ke stažení v sekci Tiskopisy

Provoz Mateřské školy Kytička v době hlavních prázdnin 2019/2020 nebude přerušen.

provoz MŠ0001provoz MŠ0002provoz MŠ0003provoz MŠ0004provoz MŠ0005