Náhrada za ošetřovné po celou dobu uzavření mateřské školy

Tisková zpráva minsterstva práce a sociálních věcí ze dne 19. března 2020

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let

Potvrzení o uzavření Mateřské školy vydává ředitelka MŠ na základě žádosti zákonného zástupce – tf. 736 243 383.