Mimořádná opatření – organizace v MŠ od 25. 2. 2021

Z důvodu vydání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a MŠMT je s platností od 25. února 2021 povolen vstup do budovy mateřské školy pouze dětem a zaměstnancům školy. Děti budou do odvolání předávány zákonnými zástupci u vstupních dveří do MŠ a tam také vyzvedávány po obědě nebo odpoledne.
Z organizačních důvodů přivádějte děti nejpozději do 8.00 hod.

Pro předání nebo vyzvednutí dítěte zazvoňte na příslušnou třídu a zřetelně a nahlas oznamte své jméno.

Do mateřské školy patří jen zdravé, případně doléčené děti!!!

Vzhledem k neustále se zhoršující pandemické situaci nebudou do mateřské školy přijímány děti vykazující jakékoli infekční onemocnění, tzn. zvýšená teplota, rýma, kašel, průjem, zvracení, atd.

Pokud bude dítě vykazovat známky infekčního onemocnění v průběhu dne, budou rodiče telefonicky vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli!

Děkujeme za dodržování pravidel a vzájemný respekt.