„Jak připravit předškoláka“ – tematické setkání rodičů a Mgr. Hany Otevřelové

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Srdečně zveme rodiče na odborně zaměřené tematické setkání s rodiči a Mgr. Hanou Otevřelovou – rodinným terapeutem a speciálním pedagogem., zabývajícím se speciálně –pedagogickým poradenstvím a rodinnou terapií, které se bude konat ve třídě Pampelišky ve čtvrtek 17. března od 15.00 hod.

Téma setkání

„Jak připravit předškoláka“
Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy (E-book).
„Školní zralost“
• co se pod pojmem školní zralost skrývá, možnosti a způsoby přípravy dítěte na školu
• s kým se poradit o nástupu dítěte do školy, kdy s přípravou na školu začít, kdo o nástupu dítěte do školy rozhoduje, jakou školu vybrat, atd.

Cílem tohoto setkání je poskytnout rodičům odborné informace a odpovědi týkající se školní zralosti dítěte, zvládnutí přechodu z mateřské do základní školy a všech požadavků, které budou na děti kladeny.

Občerstvení zajištěno.