Informativní schůzky pro rodiče – 25. 08. 2021

Ve středu 25. srpna se bude konat ve třídě Pampelišky informativní schůzka pro rodiče. Od 15.00 hod. pro rodiče dětí, které nově nastupují ve školním roce 2021/2022 a od 16.00 hod. pro rodiče dětí, které do MŠ Kytička docházejí. Na programu budou mj. informace o organizaci vzdělávání od 1. září 2021 vzhledem k „proticovidovými“ opatřeními vlády a MŠMT.