Informativní schůzka pro rodiče

Ve středu dne 9. 9. 2020 od 15.00 hod. se bude ve třídě Pampelišek konat informativní schůzka pro rodiče dětí docházejících do MŠ Kytička. Na programu schůzky budou informace o průběhu školního roku, o školních aktivitách (mezigenereční setkávání a spolupráce, logopedie, bruslení, plavecký výcvik, seznamování s AJ, preventivní programy, Klub malého čtenáře, školní výlety), stravování, ap.