Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých od šk. roku 2020/2021

Pro rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání se bude konat informativní schůzka v pondělí 24. srpna 2020 od 15.00 hod. ve třídě Pampelišky.