Informativní schůzka k zápisu do 1. tříd na 1. základní škole Milevsko v Jeřábkově ulici

schůzka