Informace o změně v cenách za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Vážení rodiče, věnujte pozornost informacím o navýšení cen stravování od 1.9.2022. Zkontrolujte výši nastaveného limitu k inkasu, případně jej navyšte.

Stejně tak i limit úplaty za předškolní vzdělávání, které bude od 1.9.2022 činit 400,- Kč.

Zákonné zástupce nově nastupujících dětí, kteří ještě nezaslali svolení k inkasu záloh na stravování, prosíme, aby tak učinili dle pokynů v níže uvedeném dokumentu, a to na mail ms.kyticka@volny.cz, anebo přímo vedoucí školní jídelny, ze které je strava dovážena – na mail sj.klubicko@seznam.cz. Zákonní zástupci, kteří neodevzdali při přijímacím řízení přihlášku ke stravování, prosím o její odevzdání nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy.

Děkuji.

Marcela Brčková

Stravování_a_platby_2022-2023

prihlaska_ke _stravovani