Epidemiologická opatření od 10. 09. 2020

Epidemiologická opatření od 10. 09. 2020
Od 10. 09. 2020 bude umožněn vstup do šaten jednotlivých tříd rodčům s dětmi pouze po zazvonění na zvonek příslušné třídy. Rodiče budou vstupovat do budovy školy pouze s rouškou.
Žádáme rodiče, aby dodržovali pravidla vyvěšená na vstupních dveřích do MŠ.
Děkujeme.