Distanční výuka pro děti s povinnou předškolní docházkou

Vzhledem k tomu, že není dle krizového opatření č.200 ze dne 26.2.2021 povolena osobní přítomnost dětí  v mateřské škole, je v souladu s ustanoveními § 184a školského zákona stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne. S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin, jsou pokyny a materiály pro distanční vzdělávání rozeslány mailem zákonným zástupcům. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody absence na distančním vzdělávání nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele.

Z provozních a organizačních důvodů není možné odebírat stravu, která se při běžném provozu dováží z MŠ Klubíčko.

V případě nejasností kontaktujte ředitelku MŠ Marcelu Brčkovou na tf. 736 243 383 nebo třídní učitelky na třídním mailu.